Dự án tư vấn quản lý dự án

du an tu van quan ly du an

CÁC DỰ ÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Đầu tư xây dựng Trạm Thú y Cần Giờ (Cơ sở 2) ” có giá trị hợp đồng là 69.477.227 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013 – 2014.

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị ” có giá trị hợp đồng là 630.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014 – 2015.

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức ” có giá trị hợp đồng là 480.923.267 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014 – 2015.

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Đường nối dài đê bao HTX đến bờ bao rạch Bà Lào ” có giá trị hợp đồng là 109.335.600 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014 – 2015.

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *