Tư vấn lập dự án đầu tư

Tu van lap du an dau tu

1.Tổng quan về tư vấn lập dự án đầu tư

+ Tư vấn lập dự án đầu tư là hoạt động tư vấn về các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình. Giúp cho các nhà đầu tư có thể dự báo được những thay đổi mới nhất trong chính sách đầu tư của nhà nước đến các dự án của chủ đầu tư.

+ Ngoài ra còn giúp nhà đầu tư khảo sát thăm dò thị trường liên quan đến các dự án đầu tư về hạ tầng giao thông. Đưa ra dự báo về tính khả thi và các vấn đề cần thiết liên quan đến dự án.

2. Nội dung tư vấn lập dự án đầu tư

+ Nghiên cứu đánh giá thị trường đầu tư;

+ Xác định thời điểm đầu tư và quy mô đầu tư;

+ Lựa chọn hình thức đầu tư;

+ Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư

=> Sau khi tiến hành xong các công việc trên tiến hành lập báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi.

3. Nội dung báo cáo tiền khả thi

a. Khái niệm:

+ Báo cáo tiền khả thi là báo cáo thông tin tổng quát về dự án, chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ về tính khả thi của dự án đề lựa chọn phương án đầu tư thích hợp cho dự án.

b. Nội dung báo cáo tiền khả thi:

+ Định hướng đầu tư, thuận lợi và khó khăn

+ Quy mô dự án và hình thức đầu tư

+ Khu vực và địa điểm đầu tư được đánh giá, phân tích cụ thể.

+ Phân tích đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, hạ tầng cơ sở…

+ Lựa chọn các phương án xây dựng

+ Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ và thu lãi.

+ Đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án

+ Thành phần cơ cấu của dự án: tổng hợp hay chia nhỏ dự án

4. Nội dung báo cáo khả thi

a. Khái niệm:

+ Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu, dữ liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn. Là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư.

b. Nội dung báo cáo khả thi

Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư:

+ Mục tiêu đầu tư

+ Địa điểm đầu tư

+ Quy mô dự án

+ Vốn đầu tư

+ Thời gian thực hiện tiến độ dự án

+ Các giả pháp về kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường

+ Phương án sử dụng lao động, quản lý, khai thác dự án

+ Các hình thức quản lý dự án

+ Hiệu quả đầu tư

+ Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án

+ Tính chất tham gia, mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các bên liên quan

=> Kết luận: việc lập báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi cụ thể cho dự án đầu tư rất quan trọng, quyết định đến sự thành công cũng như đảm bảo được tính pháp lý dự án đầu tư xây dựng.

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *